Поиск по номеру

Падручнік. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. — 304 с.

Вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных ўстаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Дапаможнік выпушчаны Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь. 
Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Змест:

Ад аўтараў.
Беларуская літаратура першай трэці ХХ ст. 
Максім Гарэцкі.
Змітрок Бядуля. 
Уладзімір Дубоўка.
Кандрат Крапіва.
Андрэй Мрый.
Стэфан Цвэйг.
Міхась Зарэцкі.
Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчыннай Вайны 
Пятрусь Броўка.
Кузьма Чорны.
Аркадзь Куляшоў.
Максім Танк.
Беларуская літаратура пасляваеннага часу (да сярэдзіны 1960-х гг.)
Янка Брыль.
Пімен Панчанка.
Іван Мележ.
Уладзімір Караткевіч.
Андрэй Макаёнак.